Agnieszka - ukończyłam pedagogikę socjalno - opiekuńczą na Uniwersytecie śląskim. W latach 2009-2014 prowadziłam zajęcia ogólnorozwojowe, adaptacyjne w ramach stworzonej przeze mnie Akademii Sukcesu. Jestem zapalonym rękodzielnikiem. Zajmuję się papierową wikliną, decoupagem, tworzę kartki za pomocą różnych technik. Zamiłowanie do zajęć twórczych, plastycznych przejawia się także w prowadzonych przeze mnie warsztatach plastycznych, twórczych, warsztatach play mais, warsztatach z papierowej wikliny. Prowadzę także animacje urodzinowe oraz animacje podczas różnych uroczystości.

Od 2013 roku prowadzę także warsztaty rozwoju osobistego oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. W 2013 roku, miałam zaszczyt i przyjemność prowadzić warsztat arteterapeutyczny "Z drzew papier, z papieru drzewa ... w ciszy jesiennego lasu powstaję od nowa" na konferencji naukowo - metodycznej "Sztuka w terapii, rozwoju i edukacji. Arteterapia w pracy pedagogicznej, wychowawczej, terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą". Także w 2014 roku na konferencji naukowo - metodycznej "Arteterapia - zdrowie poprzez sztukę" prowadziłam warsztat "Jestem czy bywam szczęśliwa/y? Amulety szczęścia - warsztat arteterapeutyczny". Bardzo interesuje mnie rozwój dziecka, dlatego bardzo chętnie korzystam z różnych form doskonalenia zawodowego: szkoleń, warsztatów, konferencji:

 • kurs wychowawców kolonijnych
 • I edycja warsztatów "Spotkanie z biblioterapią"
 • II Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej
 • szkolenie "Ogień jako metafora inspirująca ekspresję twórczą"
 • warsztat "Przedmiot jako podmiot. Oswajanie przestrzeni"
 • Konferencja Naukowa "Dziecko w kulturze europejskiej"
 • warsztat "Poszukiwania - znaki - interpretacje"
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Miejsce literatury i teatru w przestrzeniach terapeutycznych. Werbalne i niewerbalne aspekty rozwoju."
 • warsztat "Odnaleźć siebie. Techniki parateatralne. Praca z ciałem."
 • warsztat "Doznać, przeżyć i odkryć, czyli wyjaśnienie metafory w styczności literatury i teatru"
 • warsztat "Wesołe ZOO - wykorzystanie poezji J. Brzechwy w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo"
 • warsztat "Oni są wśród nas"
 • warsztaty terapeutyczne w ramach projektu naukowo - artystycznego "Dziecko w kulturze europejskiej" - "Specyficzne zachowania osób autystycznych i wpływ tych zachowań na proces uczenia się" oraz "Kolory życia"
 • III Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sztuka i edukacja. Edukacja przez sztukę"
 • warsztat "Rozbudzanie wyobraźni i inteligencji twórczej"
 • warsztat "Zabawy ze sztuką"
 • warsztat "Ciało w teatrze ruchu a metafora tekstu"
 • warsztat "Głowa, ręka, noga, brzuch - całe ciało idzie w ruch"
 • szkolenie "Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga"
 • konferencja "...OTWORZYĆ SIĘ NA ŚWIAT ... Autyzm - wczesna diagnoza, terapia, wieloprofilowe formy pomocy"
 • szkolenie "Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym"
 • szkolenie "Podstawy wiedzy o ADHD"
 • szkolenie "Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu i szkole podstawowej"
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Sztuka i edukacja, edukacja poprzez sztukę" oraz konferencja naukowo - metodyczna "Uroki ekspresji"
 • warsztat "Dotyk anioła - warsztat plastyczny"
 • warsztat "Jestem pestką ... do kogo należę? warsztat arteterapeutyczny"
 • warsztat "Spotkanie z baśnią - spotkanie z cieniem"
 • X Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej
 • warsztat "Cztery żywioły - poznajemy świat z łatwymi eksperymentami dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym"
 • warsztat "Tańce integracyjne"
 • warsztat "Kinezjologia edukacyjna - propozycje zabaw i tańców wspierających ekspresyjno - ruchowy mechanizm uczenia się"
 • warsztat "Plastyczne fantazje - różnorodne techniki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym"
 • warsztat "Muzyka i ruch - koordynacja działania lewej i prawej półkuli"
 • konferencja "System pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych", panel dyskusyjuny, projekcja filmu "Prawo do życia"
 • konferencja naukowo - metodyczna "Twórczość wspomagająca rozwój. Arteterapia w pracy pedagogicznej, wychowawczej, terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą"
 • warsztat "Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą - rozwijanie aktywności muzycznej, plastycznej i ruchowej"
 • warsztat "Twórczość dla rozwoju - założenia a efekty"
 • Konferencja naukowo - metodyczna "Sztuka w terapii, rozwoju i edukacji. Arteterapia w pracy pedagogicznej, wychowawczej, terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą"
 • kurs dokształcający "Arteterapia w pracy z dzieckiem"
 • Konferencja naukowo - metodyczna "Arteterapia - zdrowie poprzez sztukę"
 • warsztat "Biblioterapia we wspomaganiu rozwoju"

Prywatnie, od 2007 roku jestem mamą i staram się z całych sił godzić pracę zawodową z rolą mamy. Jestem otwarta, komunikatywna, kreatywna. Bardzo lubię pracę z dziećmi, ale realizuję się także podczas warsztatów dla osób dorosłych.